Over ons

Wat doen wij?

De Stichting Astma Bestrijding is een stichting die zich ten doel stelt steun te verlenen aan projecten die direct of indirect ten goede komen aan patiënten met astma, chronisch obstructieve longaandoeningen en andere luchtwegaandoeningen, alsmede de gevolgen daarvan. Wanneer u denkt in aanmerking te komen voor een subsidie, klik dan in het menu op Subsidie voor een verdere uitleg.

Om deze doelstelling te verwezenlijken zijn wij voor het grootste gedeelte afhankelijk van giften en legaten. Indien u onze Stichting een warm hart toedraagt en uw bijdrage wilt leveren, klik dan in het menu op Schenkingen/Legaten voor een verdere uitleg.

Het bestuur van SAB is als volgt samengesteld:

  • Prof. dr. Ir. H.F.J. Savelkoul, Immunoloog  (voorzitter)
  • F.H. van Beek (penningmeester)
  • Mr. F.W. Oldenburg (secretaris)
  • Prof. dr. J.A.M. van der Palen, Klinisch Epidemioloog (bestuurslid)
  • Prof. dr. G.H. Koppelman, Kinderlongarts (bestuurslid)
  • Prof. dr. F.M.E. Franssen, Longarts (bestuurslid)
  • Mevr. Prof. dr. H.H. Smits, Immunoloog (bestuurslid)
  • Mevr. Dr. A. ten Brinke, Longarts (bestuurslid)

Het bestuur wordt bij zijn werkzaamheden ondersteund door de heer A. de Graaf, die verantwoordelijk is voor de subsidie-administratie. Correspondentie kunt u richten aan subsidie@astmabestrijding.nl 

Home Over ons