Schenkingen

Indien u ons een warm hart toedraagt, kunt u ons een schenking doen. De Stichting Astma Bestrijding heeft een ANBI-status. Een dergelijke schenking kan uitermate voordelig zijn: u kunt in aanmerking komen voor fiscale giftenaftrek. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden.

Belastingvoordeel

Voor een schenking, bijvoorbeeld door een gift van een geldbedrag of via een overboeking per bank, geldt als voorwaarde dat u de schenking schriftelijk moet kunnen onderbouwen.  

De schenking leidt tot aftrek als alle schenkingen tezamen meer dan 60 euro of meer dan 1% van uw verzamelinkomen bedragen. Het verzamelinkomen bestaat uit de inkomens uit de drie inkomensboxen: het inkomen uit werk en woning, het inkomen uit aanmerkelijk belang en het belastbare inkomen uit sparen en beleggen. De maximumaftrek bedraagt 10% van het verzamelinkomen.

Periodieke giften

Voor een schenking van een recht op lijfrentetermijnen gelden andere voorwaarden. Voor zulke periodieke giften is een notariële akte van schenking nodig. Hiermee verplicht u zich jaarlijks – en gedurende ten minste vijf jaar – een schenking te doen.  

Voor het schenken van periodieke giften geldt geen drempel van 60 euro of 1% van uw verzamelinkomen, en evenmin het maximum van 10% van uw verzamelinkomen.

U kunt uw schenking overmaken op rekeningnummer NL54 GILL 0265 9532 00 (InsingerGilissen Bankiers N.V.) tnv. Stichting Astma Bestrijding te 's Gravenhage.

Legaten

Wenst u – na uw overlijden – een schenking te doen aan de Stichting Astma Bestrijding? Dat kan door een erflating te laten optekenen bij een notaris (die voor u het nodige zal doen) of bij geschreven testament. Belangrijk is dat het testament eigenhandig geschreven wordt.

Een voorbeeld: Ik, [NAAM] geboren te [PLAATS EN DATUM] wonende [STRAAT, HUISNUMMER EN PLAATS] verklaar te legateren aan Stichting Astma Bestrijding te 's Gravenhage, p/a Oossaander Hoop 23  1035RX te Amsterdam, de som van ......, vrij van alle rechten en kosten, ook van successierechten.

Gedaan te [PLAATS EN DATUM]

Handtekening

Home Schenkingen / legaten