Jonge Onderzoekers Prijs

Stichting Astma Bestrijding (SAB)

 

De SAB prijs voor de beste publicatie "SAB Best Paper Award" wordt elk jaar uitgereikt aan een jonge onderzoeker die zijn of haar onderzoek heeft uitgevoerd in een Onderzoeks Instituut of (Academisch) ziekenhuis in Nederland of een Nederlandse onderzoeker die zijn/haar onderzoek in het buitenland heeft uitgevoerd

Criteria voor de prijs zijn:

  • Jonge Onderzoeker is gedefinieerd als:  onder de 40 jaar op 31-12-2022.
  • Jonge Onderzoekers dienen (gedeeld) eerste of laatste auteur op de publicatie te zijn.
  • Publicaties moeten als onderwerp astma, COPD of obstructieve longziekte hebben en het onderwerp moet passen binnen de doelstellingen van de Stichting Astma Bestrijding. Jonge Onderzoekers dienen ook informatie te geven over "voordeel voor het veld": Wat is de significantie van de bevindingen.
  • De 2023 competitie betreft de publicaties uit 2022. Manuscripten dienen een publicatiedatum in 2022 te hebben. Online pre-publicaties met een publicatiedatum in 2023 komen niet in aanmerking.
  • Elke Jonge Onderzoeker kan één publicatie voor deze wedstijd inzenden.
  • Manuscripten worden in twee grote categorien verdeeld worden.:  Basale research or toegepaste research. De indiener dient aan te geven in welke van deze twee categorien het manuscript het beste past.

Manuscripten worden beoordeeld op drie criteria:

  • (fundamentele) innovatie;
  • (klinische) relevantie;
  • significantie van de resultaten.

De weegfactor van de scores hangt af van de gekozen categorie.

De winnaar wordt geselecteerd door de SAB voor 1 november. De winnaar wordt doorgegeven aan het NRS-betsuur en het YI-bestuur. Het Young Investigators bestuur nodigt de winnaar uit voor het Young Investigators Symposium in november  2023, waar de prijs van € 2.500 zal worden uitgereikt door een vertegenwoordiger van de SAB. De winnaar(s) zal verslag uitbrengen op de jaarlijkse bijeenkomst van de NRS (Longdagen 2024)

Het deelnameformulier dient, samen met de publicatie en een recent CV gestuurd worden naar  subsidie@astmabestrijding.nl

Indienen van deelnameformulieren kan vanaf 15 juli 2023
De uiterste datum van indienen is 15 oktober 2023
 

Deze prijs wordt beschikbaar gesteld door de Stichting Astma Bestrijding (Dutch Foundation for Asthma Prevention)

Home Prijs voor Jonge Onderzoekers