ANBI-status

De Stichting Astma Bestrijding (SAB) heeft een ANBI-status. Dat wil zeggen dat de stichting een algemeen nut beogende instelling is die zich voor meer dan 90% inzet voor het algemeen nut.  

De SAB is daarom vrijgesteld van het betalen van erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen.  

Donateurs van de SAB mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten de donateur en de SAB de gift vastleggen in een overeenkomst. De voorwaarden daarvoor kunt u hier vinden.  

De belastingdienst heeft aan de ANBI-status een aantal voorwaarden gesteld. Die kunt u hier nalezen.  

De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Alleen gemaakte kosten worden vergoed.  

In onderstaande stukken wordt het gevoerde beleid over het jaar 2022 verantwoord

Home Over ons ANBI-status